Durant les sessions de gravació, un enginyer pot adoptar dos rols en funció del que l’artista necessita i vol. Un enginyer d’àudio pot tenir la funció de productor o co-productor per ajudar a l’artista a desenvolupar la seva música i definir el seu so. O simplement pot gravar l’artista i quedar-se únicament pendent de que tot el que fa referencia a la part tècnica va perfectament.