POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Smart Mix Studio, amb DNI 78091168G, domicili a C/ Antoni Gaudí, 9, 25337, Bellcaire d’Urgell (Lleida), telèfon 630 833 299 i correu electrònic [email protected].

PROPÒSIT

La finalitat de la creació, l’existència i el manteniment és el tractament de les dades amb les finalitats exclusives de complir la nostra relació comercial, i facturar-la.

LEGITIMACIÓ

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de la relació comercial entre l’interessat i el responsable del tractament i aquesta informació personal es mantindrà durant el temps que es mantingui la relació comercial/contractual o durant el temps estrictament necessari per complir amb les obligacions legals.

PERÍODE DE CONSERVACIÓ

Les dades proporcionades es conservaran durant el temps que es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals

DESTINATARIS

Per a la durada del tractament de l’interessat, Smart Mix Studio no cedirà les dades a terceres persones, llevat que tingui una obligació legal.

En els supòsits en què, per a la realització de tractaments administratius, fiscals, comptables i/o comercials, els serveis de tercers estaran degudament conclosos, es formalitzarà degudament el contracte de tractament obligatori, per tal de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades de l’interessat davant de terceres persones.

DRETS

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, la dada ja no sigui necessària per a la finalitat que va ser així com retirar el consentiment atorgat. També pot exercir el seu dret a la limitació del tractament, de manera que les seves dades no seran eliminats, però el tractament del mateix estarà subjecte a limitacions.

Els exercicis de portabilitat i automatització de decisions no s’apliquen en aquest cas a causa del tipus de dades i el tractament dels mateixos.