Cada sala està pensada per dur a terme diferents tipus de gravacions. Bateries, sala d’amplificadors, veus, gravacions en grup,…