El disseny de l’estudi l’hem fet conjuntament amb l’enginyer Josep Maria Riera, el qual té molta experiència en temes relacionats amb l’aïllament i acondicionament acústic.