Un enginyer d’àudio és un professional amb les capacitats per obtenir els millors resultats, amb els aparells de que disposa, de qualsevol cantant, instrumentista o músic que grava.