El procés de mescla comença en el moment en que ja s’han gravat i editat totes les parts de la teva música individualment. És un procés en que s’ajusten els nivells, s’equalitzen els instruments, s’utilitza compressió d’audio, es distribueixen els instruments en el espai stereo i se li afegeix profunditat amb els efectes. La mescla és la part de la producció en que a la teva música se li definirà el caràcter que necessita tenir.